Iris van Veen

Tink Iris: voor goed onderbouwde beslissingen van complexe vraagstukken.

Vraagstukken waarbij financiële, juridische, technische en/of politieke factoren een rol spelen, en waarbij meer dan één (interne) partij betrokken is, zijn per definitie complex. Voor goed onderbouwde beslissingen van dit soort vraagstukken is een multidisciplinaire aanpak en integrale afweging vereist. En daarbij kan Tink Iris u ondersteunen. Zodat u een goede keuze kunt maken en een gefundeerde beslissing kunt nemen.

Tink Iris laat zich niet beperken door de grenzen van één vakgebied. Integendeel, Tink Iris beweegt zich graag op het grensgebied tussen de disciplines, gezien juist daar uitdagingen liggen en winst te behalen valt. Financiële professionals hebben een ander vakgebied dan ict-specialisten en ook economen en juristen hebben vaak moeite om elkaars taal te begrijpen. In zo’n geval kan Tink Iris fungeren als tolk door de kennis van specialisten, afdelingen en disciplines met elkaar te verbinden. En zo blijft u als opdrachtgever het vraagstuk de baas.

Tink Iris ondersteunt bij en door:

  • het verzamelen van de noodzakelijke financiële, juridische, markt en/of technische gegevens,
  • het verwerken van deze gegevens tot inzichtelijke informatie,
  • het faciliteren van het besluitvormingsproces
  • het helder rapporteren en monitoren
  • het trainen en coachen van uw personeel om dit bovenstaande zelf te doen.

Tink Iris is de adviespraktijk van Iris van Veen. Zij volgde de opleiding tot Master of Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate, en studeerde daarvoor aan de TU Delft voor geodetisch ingenieur. Daar leerde ze zaken letterlijk én figuurlijk in kaart te brengen. Het in kaart brengen doet zij nog steeds met plezier! Voordat zij zich in 2006 vestigde als zelfstandig adviseur werkte zij o.a. als financieel adviseur bij het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam en als projectleider bij het Kadaster.

Tink Iris analyseert, verbindt en adviseert

Atrium Shinjuku NS Building, Tokyo