Atrium Central Library, Vancouver

Publicaties

Hieronder vindt u een aantal publicaties van Iris van Veen.

Scenario's als basis voor strategische ontwikkeling

Samenvatting: Dit artikel is gepubliceerd in Basisschoolmanagement en beschrijft hoe scenario's gebruikt kunnen worden voor het opstellen van strategische plannen van schoolbestuur en schoolleiding, zoals een schoolplan.
Aantal pagina's: 6
Jaar: 2015
Openen: klik hier om het artikel te openen.

We’ve developed and validated our scenarios. Now, how do we create business value from them?

Samenvatting: Deze korte paper gaat in op het gebruik en de waarde van reële opties in combinatie met scenario’s.
Aantal pagina’s: 4
Jaar: 2014
Openen: klik hier om de paper te openen.

Scenario Based Strategy. Navigate the Future.

Samenvatting: Dit boek is de Engelse uitgave van ‘Klaar om te wenden. Handboek voor de strateeg’, waarin de methodiek van scenarioplanning wordt uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van talrijke voorbeelden. Iris van Veen heeft de Engelse tekst verzorgd en de totstandkoming begeleid.
Aantal pagina’s: 198
Jaar: 2014
Openen: klik hier om het boek bij de uitgever te bekijken en hier om Chapter 2 Trends te bekijken.

Woonvisie Hardenberg 2013-2020: ‘Ruimte voor bewoners’

Samenvatting: Deze gemeentelijke woonvisie is opgesteld aan de hand van de methodiek van scenarioplanning.
Aantal pagina’s: 48
Jaar: 2013
Openen: klik hier om de woonvisie te openen en hier om de bijlagen te openen.

Public ground lease in Amsterdam and the effects on housing

Samenvatting: Deze paper is geschreven in opdracht van de Korean National Housing Corporation als bijdrage aan hun onderzoek naar erfpacht en betaalbare huisvesting in Korea, ‘A Review on Public Land Leasing System and its Feasibility in Korea: An Impulse in the Provision of Affordable Housing’. De paper beschrijft het Amsterdamse erfpachtstelsel, het financiële mechnisme en de ontwikkeling van het stelsel in de loop der tijd, vervolgens de organisatie van gronduitgifte en erfpachtbeheer, en tot slot de effecten van erfpacht op woningbouw.
Aantal pagina’s: 21
Jaar: 2005
Openen: klik hier om de paper te openen.

De waarde van een erfpachtrecht in het Amsterdamse stelsel; in het bijzonder van voortdurende rechten bij canonherziening einde tijdvak

Samenvatting: Deze scriptie is geschreven ter afronding van de opleiding tot Master of Real Estate. Onderzocht is welke redenen er ten grondslag liggen aan de waardeverschillen van een erfpachtrecht, of deze verschillen moeten leiden tot aanpassing van de waarderingsmethodiek van de gemeente, en zo ja, op welke wijze.
Aantal pagina’s: 102
Jaar: 2004
Openen: klik hier om de scriptie te lezen.

Beheren of potverteren?

Samenvatting: Dit artikel is gepubliceerd in PropertyNL en gaat in op de stelling of er bij verkoop van het bloot eigendom van erfpachtrechten aan de erfpachters sprake is van goed beheer of van potverteren, gezien vanuit het standpunt van de gemeente.
Aantal pagina’s: 4
Jaar: 2002
Openen: klik hier om het artikel te lezen.

Tink Iris analyseert, verbindt en adviseert

KL Tower & Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur